ویدیو کلیپ محرم97حرکت نخل هابعدازمقتل خوانی بسمت هیئت های مذهبی

بستن تبلیغ بستن

درباره کلیپ: مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های فردوس خراسان قبل ازانجام هرکاری به قسمت اطلاعیه هابرویدتامنظوروهدف ایجاداین وبگاه رامتوجه شوید.دوستانی که فیلم یاعکس ویامستندات ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانندازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com فایل خودراارسال تابنام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد. برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir ویدیو کلیپ های نخل گردانی ویدیو کلیپ های فردوس عاشورا ویدیو کلیپ های عاشورای97فردوس.

منبع کلیپ: کانال وبگاه مردمی فردوس عاشورا در آپارات (aparat/ferdowsashoora.blog.ir)

دانلود ویدیو گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: