باشگاه مشتریان وفادار

باشگاه مشتریان وفادار ...

01:22

باشگاه مشتریان وفادار اتکارت AtCard.I...

باشگاه مشتریان وفادار ...

01:20

باشگاه مشتریان وفادار اتکارت AtCard.I...

فیلم کوتاه معرفی باشگا...

03:27

فیلم کوتاه معرفی باشگاه مشتریان و...

LG Vip Member Club - باشگاه مشتر...

03:48

LG Vip Member Club - باشگاه مشتریان وفادار ...

اپلیکیشن بیزلو

00:42

اپلیکیشن بیزلو

باشگاه مشتریان

00:14

باشگاه مشتریان

نتایج حاصل از راه انداز...

04:44

نتایج حاصل از راه اندازی باشگاه مش...

شناخت نیاز مشتریان در ب...

02:05

شناخت نیاز مشتریان در باشگاه مشتر...

عملکرد باشگاه مشتریان

02:10

عملکرد باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان داتیس

01:52

باشگاه مشتریان داتیس

باشگاه مشتریان اکسس

01:36

باشگاه مشتریان اکسس

اپلیکیشن باشگاه مشتریا...

02:38

اپلیکیشن باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان اکسس

01:40

باشگاه مشتریان اکسس

باشگاه مشتریان خانه کف...

04:57

باشگاه مشتریان خانه کفش

آموزش باشگاه مشتریان آ...

03:10

آموزش باشگاه مشتریان آگاه

نظرسنجی در باشگاه مشتر...

01:46

نظرسنجی در باشگاه مشتریان

معرفی پروژه باشگاه مشت...

14:08

معرفی پروژه باشگاه مشتریان

عضویت در باشگاه مشتریا...

02:44

عضویت در باشگاه مشتریان

سنجش بازار با باشگاه مش...

07:36

سنجش بازار با باشگاه مشتریان

پروژه باشگاه مشتریان (ب...

11:31

پروژه باشگاه مشتریان (بخش مدیریت)

باشگاه مشتریان و استرا...

02:12

باشگاه مشتریان و استراتژی وفاداری

باشگاه مشتریان کافه رس...

00:34

باشگاه مشتریان کافه رستوران سیتکا

تجربه مشتری در باشگاه م...

01:05

تجربه مشتری در باشگاه مشتریان

اصول راه اندازی باشگاه ...

02:59

اصول راه اندازی باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان و تحلیل ...

02:18

باشگاه مشتریان و تحلیل اطلاعات

نتیجه راه اندازی باشگا...

04:57

نتیجه راه اندازی باشگاه مشتریان

کارت تخفیف باشگاه مشتر...

14:12

کارت تخفیف باشگاه مشتریان کاپ

مزیت رقابتی با باشگاه م...

02:36

مزیت رقابتی با باشگاه مشتریان

خدمات باشگاه مشتریان؛ ...

02:33

خدمات باشگاه مشتریان؛ انتقال وجه ...

آرم اگهی باشگاه مشتریا...

00:06

آرم اگهی باشگاه مشتریان بانک آیند...

از باشگاه مشتریان چه می...

04:30

از باشگاه مشتریان چه می دانید؟

افزایش رضایت مشتری در ب...

02:14

افزایش رضایت مشتری در باشگاه مشتر...

نمونه کار موشن 2 بعدی با...

00:48

نمونه کار موشن 2 بعدی باشگاه مشتری...

پرزنتیشن باشگاه مشتریا...

08:10

پرزنتیشن باشگاه مشتریان بانک توسع...

گروه بندی مشتری ها در ب...

01:28

گروه بندی مشتری ها در باشگاه مشتری...

نمونه کار موشن 3 بعدی بر...

00:52

نمونه کار موشن 3 بعدی برای باشگاه م...

نتایج حاصل از راه انداز...

05:39

نتایج حاصل از راه اندازی باشگاه مش...

راهنمای دانلود و نصب اپ...

00:30

راهنمای دانلود و نصب اپلیکیشن باش...

امکانات اپلیکیشن باشگا...

00:56

امکانات اپلیکیشن باشگاه مشتریان ح...

راهنمای دانلود و نصب اپ...

00:31

راهنمای دانلود و نصب اپلیکیشن باش...

ضیافت افطاری کیمیا تهر...

07:26

ضیافت افطاری کیمیا تهران اسید در ه...

مک دونالد

01:00

مک دونالد

سایت اختصاصی و اپ شخصی ...

14:47

سایت اختصاصی و اپ شخصی دیساپز

اظهار لطف همکاران متخص...

01:39

اظهار لطف همکاران متخصص تعمیر صفح...